Irský setr Jessie

Aktuálně

Jessie složila zkoušku ZOP!!!

Dneska Jessie na hradeckém cvičáku složila zkoušku ZOP se známkou Výborně. Byla moc šikovná a jsem na ní hrdá. Opis bodovací tabulky:

Přivolání Ke mně! 7
Ovladatelnost na vodítku 9
Ovladatelnost bez vodítka 9
Sedni-Lehni-Vstaň 10
Odložení 10
Ovladatelnost ve skupině 10
Sedni-Lehni-Vstaň ve skupině 10
Odložení ve skupině 10
Chůze po nepříjemném materiálu 10
Přenesení psa 8
Body celkem 93
Známka V

Za přivolání jsme ztratily 3 body, protože Jessie odešla až na druhý povel Volno! a při předsednutí si sedla trochu nakřivo. Chůze na vodítku a bez vodítka byla po 9 bodech, na vodítku šla Jessie trochu dopředu, ale netahala a na volno si udržuje svoji komfortní vzdálenost 0,5 metru od nohy :-) Poslední bodová srážka byla za přenesení cizí osobou, ale souvisí pouze s košíkem, který si Jessie chtěla před paní rozhodčí sundat během odhlašování.

Žádné komentáře